9. ročník

Slovenský jazyk

od 6.12.-do 17.12.2021SJL9, PL1,  PL2 ,PL3 PL4

SL Literatúra

od 6.12.-do 17.12.2021 poézia opakovanie 9lit.

 

Nemecký jazyk

od 06.12.2021 – do17.12.2021:

9.ročník_NJ

Občianska náuka

 

Biológia

od 6.12.2021 – do 17.12.2021:

9.ročník_Bio

Pracovný list – Vonkajšie geologické procesy

Dejepis

od 6.12.2021 – do 17.12.2021 9r. Dejepis

Chémia

od 6. 12. do 17. 12. 2021: 9. r. Chémia

Fyzika

 

Anglický jazyk

od 6.12.2021 – do 17.12.2021 9r. ANJ

Matematika

od 6. 12. do 17. 12. 2021: 9. r. Matematika

Geografia

od 6.12.2021 – do 17.12.2021:

9.ročník_Geo

Prejsť na začiatok