8. ročník ZŠ

Slovenský jazyk

od 11.1.-22.1.2021 SJL 8r

od6.12.-17.12.2021 SJL 8ZŠ, PL1 prid.m.,PL2 príd.m,ZÁMENÁ poznámky, PL3prid.pod.m.

SL Literatúra

pozri SJL8

Nemecký jazyk

od 06.12.2021 – do17.12.2021:

8.ročník_NJ

Občianska náuka

od 11.1.2021 do 22.1.2021 Občianska náuka 8.ročník

Biológia

od 06.12.2021 – do17.12.2021:

8.ročník_Bio

Pracovný list -Vylučovanie živočíchov

Dejepis

od 6.12.2021 – do 17.12.2021 8r. Dejepis

Chémia

od 11.1.2021 – do 22.1.2020: 8. r. Chémia

od 6. 12. 2021 do 17. 12. 2021: 8. r. Chémia

Fyzika

od 11.1.2021 do 22.1.2021 Fyzika 8.ročník

Anglický jazyk

od 6.12.2021 – do 17.12.2021 8r.ANJ

Matematika

od 11.1.2020 – do 22.1.2021: 8. r. Matematika

od 6. 12. 2021 do 17. 12. 2021: 8. r. Matematika

Prejsť na začiatok