7. ročník ZŠ

Biológia

od 11.1- do 22.1.2021 B7 oporná a pohyb.s.

od 6.12-do 17.12.2021 BIO pokyny

Dejepis

od 6.12.2021 – do 17.12.2021  7r. Dejepis

Geografia

od 11.1.2021 – do 22.1.2021: 7. r. Geografia

od 6. 12. 2021 do 17. 12. 2021: 7. r. Geografia

Chémia

od 11.1.2021 – do 22.12021: 7. r. Chémia

od 6. 12. 2021 do 17. 12. 2021: 7. r. Chémia

Nemecký jazyk

od 06.12.2021 – do17.12.2021:

7.ročník_NJ

 

Anglický jazyk

od 6.12.2021 – do 17.12.2021 7r. ANJ

Matematika

od 11.1.2021 – do 22.1.2021: 7. r. Matematika

od 6. 12. 2021 do 17. 12. 2021: 7. r. Matematika

Prejsť na začiatok