6. ročník ZŠ

Slovenský jazyk a literatúra

od 6.12.2021 do 17.12.2021 SJL 

Fyzika

od 11.1.2021 do 22.1.2021 Fyzika

Od 25.1. do 5.2.2021 Fyzika

Biológia

od 6.12.2021 do 17.12.2021 biologia

Geografia

od 6.12.2021 do 17.12.2021 Geografia

Dejepis

od 6.12.2021 – do 17.12.2021  6r. dejeps

Anglický jazyk

od 6.12.2021 – do 17.12.2021 6r. ANJ

Matematika

od 11.1.2021 do 22.1.2021 Matematika

Od 25.1. do 5.2. 2021 Matematika

Prejsť na začiatok