5. ročník ZŠ

Matematika

od 11.1.2021 – do 22.1.2021: 5.ročník_Mat

od 25.1.2021 – do 5.2.2021: 5.ročník_Mat

Slovenský jazyk

od 11.1.2021 – do 22.1.2021: Vzor chlap, hrdina

od 25.1.2021 – do 5.2.2021: Vzor dub, stroj a Literatúra: Rozprávky iných národov

Biológia

od 11.1.2021 – do 22.1.2021: Lesné vtákyLesné cicavce

od 25.1.2021 – do 5.2.2021: Vysokohorské rastliny a živočíchy

Dejepis

od 11.1.2021 – do 22.1.2021 5r. Dejepis

5r. UVOD_DO_HISTORIE. opakovanie pdf

od 25.1.2021 – do 5.2.2021 5r. Dejepis

Anglický jazyk

od 11.1.2021 – do 22.1.2021 5r. ANJ

od 25.1.2021 – do 5.2.2021 5r. ANJ

Geografia

od 11.1.2021 – do 22.1.2021 5r. Geografia

od 25.1.2021 – do 5.2.2021 5r. Geografia

Prejsť na začiatok