Vážení rodičia,

na tejto podstránke budeme uvádzať zadania domácich úloh pre vaše deti, ktorým bol dočasne prerušený dobrovoľný diagnostický pobyt z dôvodu preventívnych opatrení týkajúcich sa zabránenia šírenia koronavírusu.

Zadania úloh budú aktualizované v dvojtýždenných intervaloch. Všetky písomne vypracované úlohy je potrebné pri návrate do zariadenia doniesť. Učitelia ich skontrolujú a ohodnotia.

Ako súčasť domáceho vzdelávania odporúčame, aby vaše deti sledovali na RTVS- Dvojke interaktívnu reláciu Školský klub v čase od 9:15 do 10:45 h. Každý deň sa relácia bude venovať inému predmetu. V pondelok bude o prírodovedných predmetoch (F, CH, B), v utorok o informatike, v stredu o matematike, vo štvrtok sa bude venovať spoločenskovedným predmetom (D, G, ON)  a v piatok sa zameria na slovenčinu a literatúru. Relácia ukáže deťom moderný spôsob výučby a pomôže im hravou formou získavať vedomosti.

Prosíme Vás aby ste pravidelne sledovali našu webovú stránku, kde budú uvedené nové zadania úloh vždy na dva týždne.

Domáce vzdelávanie je určite pre Vás a Vaše deti náročné tak ako aj náročnosť celej tejto situácie, ktorú prežívame. Želáme Vám veľa trpezlivosti a ďakujeme za spoluprácu.

Výber triedy:

1. ROČNÍK
ZÁKLADNÁ ŠKOLA

OTVORIŤ TRIEDU

3. ROČNÍK
ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA

OTVORIŤ TRIEDU

5. ROČNÍK
ZÁKLADNÁ ŠKOLA

OTVORIŤ TRIEDU

6. ROČNÍK
ZÁKLADNÁ ŠKOLA

OTVORIŤ TRIEDU

7. ROČNÍK
ZÁKLADNÁ ŠKOLA

OTVORIŤ TRIEDU

8. ROČNÍK
ZÁKLADNÁ ŠKOLA

OTVORIŤ TRIEDU

Prejsť na začiatok